096 801 8888
Giá : 50 Triệu
Call : 09.18.09.1981

Call để mua không fix đâu nhé !