Mobi 090,093*6969,6699
Vina 091* nhiều 8,9. Tứ 6,8,9 yêu cầu đẹp.
Bác nào có báo em 0912088998