Còn hơn 10 số linh tinh bán giá 140k/sim. Tình trạng Sim nguyên kít để mái thoải
0967.31.3553
0967.333.547
0967.333.098
0967.51.98.51
0967.03.79.03
0965.307.012
09.66.5555.90
096.77.494.86
0967.695.386
096.79.86.239
0967.764.674
0966.826.816
0964.30.10.70
0962.999.301
0967.333.923
0967.01.0005
0967.666.125