cả tháng nay bán hàng cùi bắp hoài ko được em nào hết , thử bán 3 em hotline xem mong ae ủng hộ , thanks

giá chỉ bán trong 24h
--------------------
0944450555
0944458555
0944459555
------------------------

3 em giá 4tr2 ko fix


giá chỉ bán trong 24h
--------------------
0935127888
0935168866
0906314444
-----------------------
3 em gi
á 9tr0 ko fix

giá chỉ bán trong 24h
--------------------

0944450888
0944470888
0944480999
-----------------------
3 em gi
á 8tr5 ko fix


gi
á chỉ bán trong 24h

--------------------
0979.07.9999

giá 99tr9 ko fix
t
ăng em này

0949.0.56789ae nào kết vui lòng call
-------------------------

0963.234.567
0944.89.89.89