gà mới 100% chưa cắt lông, chân xanh, chạng 1kg, nết đá chạy dạt tạt ngang
bán 700 ngàn
liên hệ
090 6699 086 long
up e ghé ngang phụ giùm cho e nó mau về nhà mới
[IMG][/IMG]