Do dung lượng up hình có hạn mình tạo thêm topic này để giới thiệu nhanh.
* Xanh Que 3 Dòng Máu ( Asil 25% Mỹ kelso 25% Peru 50% ), 12 tháng 2.5 Kg ,Lông mới 100% đang nuôi trong chế độ đá :

* Điều Đỏ Chân Vàng 3 Dòng Máu ( Asil 25% Mỹ kelso 25% Peru 50% ), 11 tháng 2.6 Kg ,Lông mới 100% đang nuôi trong chế độ đá :

nợ clip xổ, trong vài ngày tới sẽ up lên do thời gian này đang mưa nhiều chưa thể quay clip được AE thông cảm
Link chính của Trại :
ASIL 100% Thuần Chủng Các Dòng: ASIL Pure_ASIL Bobby Boles_ASIL Black Jap_ASIL Cobra
Liên Hệ : Khoa
186 Phan Huy Ích Phường 12 Quận Gò Vấp ,TP.HCM
0924.27 32 92 ; 01869644688