Sim Số Đẹp:Gia Tường
Xin Liên Hệ:08.22.08.9999=>0978.88.88.33
Sacombank:06.44.8888.9999
**********************************************
097.88888.33=23tr

0967.999998
=16tr

0939.88.77.99 =10tr

0939.88.77.66
=5.5tr

0939.88.77.55
=3.5tr

0939.88.77.44
= 2tr

09.39.88.77.79
=2.tr

0939.887.789
=2tr

0939.88.77.68
=1.5tr

0939.88.77.86
=1.5tr

0939.88.77.98 =1.tr

0939.88.77.97 =1.tr

Thanh Lý 3 Sim Gmobile
Lấy Cả 3 Sim 3tr5
*************************
0996.022220
=1tr5
0996.033330
=1tr5
0996.055550=1tr5