Chào anh em, lục lại tủ có 1 vài món xưa, bán cho ai cần:
1/ HDD sam sung ATA 80gb: 70k, chạy bình thường
2/ HDD WD ATA 80gb: 70k, chạy bình thường
3/ HDD sata 80gb, bị bad, vẫn chạy dc: 70k.
4/ Chip P4 3.0: 50k
5/ Case bèo: 50k
Liên hệ: 0903 635516
Địa chỉ: Ngã 3 Nguyên Hồng-Phan Văn Trị, ae alo mình ra đón.