Đang xài con 3GS muốn lên đời nay muốn giao lưu lại giá 1 triệu 8 gồm : Máy + Cáp + sạc + Tai nghe cón mới tinh
Máy mình đang xài từ trước đến giờ nhé. Minh xài kỹ nên giờ nhìn vẫn còn mới tinh, sóng vi vu
ĐT : 0989031156 Nam