3 con Asil Black Jap. (3 anh em)
Duoc 5.5 thang, hien gio tren 2.3kg. Trang tren 3kg.
Gia: thanh ly 1T2/con

http://i800.photobucket.com/albums/y...ps93c3431f.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...psbbc01b76.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...ps8cad3b5e.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...psfabd841f.jpgPeru lai my den 10 thang- 1kg4 (gia thanh ly: 1T5)

ga my con khoang 3.5 thang. noi my rac.
Gia tu 800ng

J
http://i800.photobucket.com/albums/y...ps5ae35f6c.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...ps2d79a1e1.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...ps8c18718a.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...ps8b864729.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...pse7727cfe.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...ps3704bede.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...ps144dde11.jpg

Ga Peru lai My! 2.5 thang.. co ga cha me., Bao dep, gia: Call.
http://i800.photobucket.com/albums/y...ps4facdf69.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...ps62e3f88a.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...psc2542821.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...ps6c864047.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...psaa7e65fe.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...ps075a23b9.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/y...psaf7cf674.jpg
Ga cha me!

Nick rcx_quan1 bi bann... up nhiet tinh qua!
xin cám ơn AE đã ủng hộ trong thời gian qua.
AE có ghé qua xem nhớ UP dùm, mình sẽ trả lễ 100%
No SMS!

ĐỊA CHỈ: Bình Thanh
LIÊN HỆ: 01274025226
01298272732