con số 1:mình cần bán con gà lai 75 gà nồi đẽn,nạng 1kg6 màu điều chân vàng,gà đang thay lông,ae mua vè cãng gà tre thi ok lám nha con số 2 e gà cú lai mỹ 75 nòi đẽn,nạng 1kg3,chan tráng,bị bệnh mới hết,nen hơi ốm,gà được 6 tháng,mình nhổ lông đuôi đang ra lại rất nhiều,ae nào cần thì alo 0995170218,mình ở gần chợ Hóc Môn