sim ngọc anh . đc:thượng cát , từ liêm,hà nôi.
đt:096 886 9699.0987641975

mình bận việc nên ít online . ai quan tâm làm ơn gọi và nhắn tin giùm mình nhé0965 969 868.........................6500k đã kích giữ số
096 259 4078.........................2500k
0987 221 000..........................650k
097 8487 000..........................420k
09 7707 6000..........................450k
0969 587 000..........................420k
0965 79 6000..........................650k
0988 74 9000..........................500k
0988 24 7000..........................420k
0963 669 000..........................950k
0963 176 000..........................420k
0963 876 000...........................800k
0975 138 000...........................450k
096 2204 000...........................420k
0975 219 000...........................420k
0963 483 444...........................420k
0962 406 444...........................420k
0975 923 444...........................420k
0963 729 444...........................420k
0963 201 444...........................420k
0964 875 444...........................420k
0989 240 444...........................700k
098 979 3444...........................680k
0988 203 444...........................680k
0988 589 444...........................680k
0989 583 444...........................600k
0988 619 444.....0989 619 444....999k cả cặp
0989 68 1444...........................600k
097 555 5225......................4200k
0973 606 616......................2600k
0973 999 066......................1500k
0979 35 8833......................1500k
0973 99 6336......................2000k
0977 331 335......................2000k
0973 022 369........................750k
0973 023 025........................750k
0973 020 525........................750k
09 8354 8354......................1800k
0983 535 525......................1300k
0983 54 53 54.......................900k
09 8535 8537........................550k
0982 780 870........................750k
0983 543354.........................520k
0973 48 0005........................700k
0972 318 348........................700k
09 7227 1248........................700k
0974 699 389........................700k
0973 223 445......................1200k
0973 440 566........................550k
0973 441 449........................550k
0977 333 196........................700k
0983 714417.........................600k
0983 724427.........................600k
0983 710017.........................600k
0982 800 855........................900k
0982 50 50 53.......................900k
0977 181 185........................600k
0982 506 536........................600k
0976 304 043........................500k
0988 84 74 64.......................900k
0978 130 170........................550k
09 6680 6690........................900k
097 3210 118........................550k
0969 84 48 84.....................1200k
09 669933 90........................600k
098 363 4664........................900k
0983 50 6269........................420k
0974 202 868......................1200k
0963 274 868........................700k
0976 443 868........................900k
096 909 1668.........................1500k
097 469 4868...........................900k
0974 36 26 86........................1250k
0969 590 568.........................1500k
0974 597 886...........................700k
0973 225 886...........................700k
0975 604 686...........................700k
097 6464 886...........................700k
0966 4848 86...........................700k
0983 902 886...........................700k
096 995 4668...........................900k
0962 409 686...........................700k
0975 472 886...........................600k
0964 057 668...........................700k
097 2024 886...........................600k
0962 938 368.........................1500k
0962 163 368.........................1300k
0962 609 668.........................1500k
096 395 1668.........................1200k
0962 16 3668.........................1500k
0963 923 668.........................1250k
097 220 8486...........................550k
096 2848 368...........................700k
0966 056 468...........................500k
0974 688 986.........................1500k
096 8899 486.........................1200k
096 343 368...........................1200k
0965 04 3968...........................750k
0964 18 7968...........................900k
0969 486 286.........................1800k
0964 63 7968...........................900k
0963 340 968...........................480k
096 47 13568...........................900k
0966 2 13468...........................900k
0972 163 586...........................500k
0963 062 486...........................500k
0963 341 768...........................280k
0963 340 068...........................280k
0962 449 468...........................350k
0962 119 268...........................500k
0962 03 7768...........................280k
0963 093 586...........................500k
0963 705 286...........................350k
0963 485 586...........................500k
0964 653 586...........................450k

0975 79 00 86...............................400k
0962 437 068................................280k
0975 009 186................................350k
0972 076 268................................420k đã bán
0972 46 7768................................280k
0964 578 068................................300k
0962 074 068................................350k
0963 664 068................................300k
0963 383 068................................400k
0964 348 286................................400k
0973 372 286................................420k
0963 492 186................................420k
0962 00 7968................................900k
0989 906 586................................500k
0964 538 986................................420k
0983 185 086................................350k
0964 875 486................................320k
0962 511 068.................................320k
0963 591 286.................................350k
0962 581 068.................................350k
0962 216 086.................................320k
0974 608 286.................................350k
0963 404 786.................................280k
0976 554 866............................600k
097 4411 386............................600k
096 4411 686............................700k
0965 175 586............................500k
0965 173 368............................500k
0976 922 886............................750k
0975 491 686............................600k
0964 725 866............................500k
096 932 8586............................600k
096 242 3386............................600k
0967 976 186............................600k
098 447 1268............................500k
0969 149 486............................350k
0969 782 386............................350k
0967 884 286............................350k
0967 677 586............................400k
0967 667 186............................600k
0967 84 1486............................380k
0967 589 768..............................350k
0964 919 486...............................400k
0964 675 386...............................350k
0964 985 486...............................400k
0966 083 168...............................400k
0964 760 368...............................400k đb
0964 187 468...............................350k
0964 924 368...............................350k
0964 37 1486...............................350k
096 470 1168...............................420k
0964 765 286...............................400k
0964 925 968...............................400k
0964 758 468...............................400k
0964 935 368...............................450k
09 6464 8168...............................450k
0964 724 468...............................350k
0964 90 3368...............................450k
0964 90 1568.............400k
0966 560 186.............380k
0966 539 286.............400k
0966 527 168.............450k
0966 490 286.............380k
0966 479 168.............600k
0966 107 168.............450k
0966 174 468.............380k
0965 24 1386.............400k
0968 177 586.............380k
096 8787 486.............450k
0968 734 168.............400k
0968 151 486.............400k
0968 767 486.............400k
0968 267 186.............350k
0968 43 1268.............400k
0975 377 268.............400k
0974 335 468.............400k
0975 845 986.............320k
0972 083 768.............320k
09 7654 8768.............400k
0976 404 968.............400k
0972 84 1586.............400k
097 689 7768.............600k
0973 017 268.............400k
0975 484 968.............400k
0974 129968..............450k
0975 437 486.............300k
09 7572 8486.............350k
0976 417 586.............300k
0976 605 768.............320k
0975 392 768.............300k
0972 261 768.............250k
0972 167 768.............280k
0975 393 068.............350k
0974 225 068.............320k
0974 1080 68........................380k
0976 415 768........................280k
0968 451 786........................260k
0968 245 786........................280k
0968 9050 86........................400k
0968 47 00 68.......................350k
0968 149 068........................350k
0964 678 086........................350k
0966 224 786........................280k
0968 215 086........................350k
0964 555 786........................400k
0964 59 00 68.......................380k
0964 598 068........................380k
0964 58 1068........................380k
0968 422 786........................380k
0988 763 086........................380k
0975 799 068........................380k
0974 873 068........................300k
0964 919 068........................380k
0964 953 086........................380k
0964 566 086........................380k
0967 586 086........................650k
0967 435 768........................300k
0967 394 768........................300k
0967 089 086........................600k
0967 279 086........................350k
0967 191 786........................300k
0967 450 768........................280k
0967 157 068........................280k
0967 035 068........................380k
0967 054 086........................350k
0969 749 086........................280k
0969 3707 68........................280k
0969 734 068........................280k
0969 350068.........................350k
096 9119 068........................350k
0966 056 379...................................380k
0962 81 6879...................................620k
096 235 8679...................................620k
0966 83 1179...................................450k
0962 908 179...................................380k
0962 984 979...................................450k
0962 980 379...................................380k
0963 294 879...................................380k
0962 305 879...................................380k
096 332 8979...................................500k
0966 84 1079...................................350k
096 9910 579...................................400k
096 99500 79...................................380k
096 9970 579...................................380k
0962 463 078...................................280k
.................................................. ..
ai quan tâm liên hệ với ngọc anh nhé .
mình giao dịch ở hà nội . anh em ở tỉnh vui lòng . chuyển khoản vào tài khoản vcb . 0491 00000 8687 .chủ tk nguyễn đức thiện .mình sẽ gửi theo diện chuyển phát nhanh . hoăc vod