Tình hình là do em xuống zin nên muốn sàn lại đồng hồ raider mua mới odo 3500,e mua bợ 110 mới để chế và sơn bợ bao khít,dán kèo mặt đồng hồ luôn,và đang đi mắt đọc fu đọc chuẩn,full hết nhé a e ! Còn mới lám ae
Giá : 2tr2
DD : 090 31 38 304
Dc.: 2237 pth f6,q8
http://nq0.upanh.com/b5.s32.d2/f8e6f...0.cimg1986.jpg
http://nq1.upanh.com/b1.s30.d2/ae5bb...1.cimg1990.jpg

Ae có đi ngang qa, thì up phụ e cái nhé, e sẽ trã lễ đầy đủ