Do không có nhu cầu nên đem lên bán đi:
Hdd 1T Seagate chạy good no bad cơ êm còn bh tới 2/2014
Giá đi nhanh >>1000k