Tinh hinh la ong chu minh moi di uc ve nen cho minh 1 cai iphone 4 mau den. Acm nao co nhu cau thi alo minh de lai cho
gia cho em no ra di la 5tr700k nofix
dc 69/10a quang trung f10 q govap
dt: 0917300900