Em đang tìm cu gáy có cườm liên hoàn hay cườm vàng ,GIỌNG THỔ SẤM ,THỔ RÈN,anh em nào có gửi clip vào đây nha.dt 0906828760.minh.