Bán sim 0987115566 - 11tr, 0902816668 - 6,8tr, 0902.16.26.26 - 6,6tr; 0989.568.598 - 3tr, 0915.01.01.31 - 1.6tr. LH. Quyết số 119 Khương Hạ, Thanh Xuân, HN,vào tên chínhchủ cho khách háng Tel. 0987818186, 0987115566