0968.167.167
- đầu lộc phát
- taxi tiến lên
sim nguyên kit

giá: 6.5trr
LH : 0968.22.3838