EM;1 Gà điều lai rừng chân đen 2 hàng trơn nặng 9L lông hình phụng vỹ
gà 11 tháng cự nính đã cự mạng,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;550k


EM;2 Gà điều chân vàng 2 hàng trơn nặng 9L8 lông hình phụng vỹ
gà 11 tháng cự mạnh,chưa xuống long zin 100%
Hình em nó.Gía;550kEM;3 Gà điều lai rừng chân đen nặng 1kg gà 12 tháng cựa nính lông hình
phụng vỹ lói đá nạp lùa ăn long,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;600k


EM;4 Gà điều chân vàng 2 hàng trơn nặng 8L gà 11 tháng lông hình phụng
vỹ,lói đá canh chận đá châu sâu,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;500kAE Nào có nhu cầu thì LH;0908607517,Nhà gần bệnh viện Q12 AE có xem tin
xin cho chữ up nhé,xin cảm ơn.