096 5678 769 : nk 130k
0948 005 001 : 135k(kít ảo)
Liên hệ chốt luôn ạ ! : 01.27.27.27.27.3