Mình có một bộ PS3 đã lâu không sử dụng nên còn rất mới. Đưa từ bên úc về.
AE nào có nhu cầu liên hệ theo sđt: 0906406368.