sim mới nguyên kít trả trước 100%

01255.141.141 ===== 600k