- Bán Thiết Bị Fastconnect: Chỉ Dùng Mạng Mobifone+ 750k - kèm bộ KM: Ba Lô Mobifone, Tặng sim Fastconnect (tặng 1,7Gb/12 tháng, mỗi tháng KH phải nạp >=20k)
+ 700k - kèm sim Fastconnect (tặng 1,7Gb/12 tháng, mỗi tháng KH phải nạp >=20k)
+ 700k - kèm Ba Lô Mobifone
+ 620k
- Bán BaLô Mobifone: 150k
- Bán sim Fastconnect (tặng 1,7Gb/12 tháng, mỗi tháng KH phải nạp >=20k): 170k
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpeupload.com%2Fview.php%3Ff ilename%3D938pfc.jpg"]> Bán Thiết Bị 3G - Sim 3G - Điện Thoại Bán Thiết Bị 3G - Sim 3G - Điện Thoại
> Bán Thiết Bị 3G - Sim 3G - Điện Thoại Bán Thiết Bị 3G - Sim 3G - Điện Thoại
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpeupload.com%2Fview.php%3Ff ilename%3D11120130720_212128.jpg"]> Bán Thiết Bị 3G - Sim 3G - Điện Thoại Bán Thiết Bị 3G - Sim 3G - Điện Thoại