-- Sâu Đầu Đỏ trống Socola
Mỏ trắng chân trắng.
Có chấm bông trên đầu.
Đấu hót tốt! Chim đang có lửa!
Móng mỏ đầy đủ, bao ko tật lỗi!
Giá 4,5 triệu! (Ko tính lồng)
Call 0906 333 222 vui lòng gọi, xin đừng nhắn tin, tks!
Đc 137 Trần Đình Xu F Nguyễn Cư Trinh Q1


-- Sâu Đầu Đỏ trống Socola
Đấu hót tốt! Đang có lửa!
Chân trắng mỏ trắng, móng mỏ đầy đủ!
Mỏng lông, dài đòn, dáng đẹp hơn con trống kia nhưng có khuyết điểm là hơi lộn!
Giá 4 triệu (ko tính lồng)
Call 0906 333 222 vui lòng gọi, xin đừng nhắn tin, tks!
Đc 137 Trần Đình Xu f Nguyễn Cư Trinh Q1