Chung cư C14 Bộ Công An, 70m, tầng 12, căn 4, giá 21.5tr/m
Chung cư C14 Bộ Công An, 70m, tầng 18, căn 4, giá 22.5tr/m, Chung cư C14 Bộ*n, 70m, tầng 18, căn 4, giá 22.5tr/m, Chung cư C14 Bộ Công An, 70m, tầng 18, căn 4, giá 22.5tr/m, Chung cư C14 Bộ Công An, 70m, tầng 18, căn 4, giá 22.5tr/m
Tôi cần bán căn hộ chung cư C14 Bộ Công An, 70m, tầng 12, căn 4, giá bán 21.5tr/m
Liên hệ : Thùy Linh 0904.816.885 - 0963.081.485