do tò mò tháo loa ra nghịch mình đã lảm hõng vài chi tiet nhõ trong loa ......mong anh e nao biết o saigon có chỗ nào chuyên về sửa dỏng loa này thi giúp e.... hoặc ai có xác cua loa thi đễ lại cho minh .... xin cam on
lien he 0 9 0 7 2 2 2 2 7 7