Các loại case IP5, IP4/4S mình bán đồng giá 120.000 ngàn
Riêng Otter Box 220.000 ngàn

Mình theo thứ tự các bạn mua cái nào thì cho mình biết Code (x - x - x)
Free ship trong quận 5
Phone : 0938636833 (phone or SMS trước khi qua)
Add : 214 Lương nhữ học P11 - Q5 - TP.HCM
I/ Iphone 5
( 1 - 2 - 3) Otter Box

(4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 )

(10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15)


(16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21)


(22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27)--------------------------------------


II/ Iphone 4/4S
(1) Otter Box


(2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7)


(8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13)


(14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19)
(20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25)


(26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31- 32)