Như tiêu đề mình cần 2 số dạg trên
lh: 09.67.67.67.55 or 09.67.67.67.11 (sms)