1. Chào mọi người,hiện mình là nhân viên kinh doanh kiêm luôn cả giám định đền bù của công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí PETROLIMEX (PJICO).Xin giới thiệu đến mọi người những loại hình bảo hiểm bên công ty mình với giá cả thấp nhất và phục vụ chu đáo nhất::sweet_kiss:
Loại 1:Bảo hiểm TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC
o 1 năm: 66.000 VND mình giảm chỉ còn46.000Đ
o 2 năm: 132.000 VNDTAËNG 1 BAÛO HIEÅM 66.000ñ

Quyền lợi: Khi bạn gây sự cố cho xe khác thì bảo hiểm sẽ thay bạn đền bù thiệt hại cho người đó về người và về tài sản tùy mức độ nặng nhẹ. Còn phần bạn nếu bị thiệt hại sẽ ko đc bồi thường.
Giảm giá đặc biệt khi mua số lượng lớn cho các cơ quan xí nghiệp trên >30 chiếc chỉ còn36.000Đ/1 năm và 66.000đ/2 năm (giao tận nơi miễn phí)Loại 2:Bảo hiểm TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC + TỰ NGUYỆN

o 1 năm: 86.000 VND mình giảm chỉ còn56.000Đ
o 2 năm: 172.000 VND mình giảm chỉ còn 112.000Đ

Quyền lợi: khi bạn gây sự cố cho xe khác thì [bảo hiểm] sẽ đền bù cho người đó về người và tài sản, còn phần bạn sẽ đc bồi thường về người (xe thì ko đc nhé, vì ko có bán vật chất xe máy).

Giảm giá đặc biệt khi mua số lượng lớn cho các cơ quan xí nghiệp trên >30 chiếc chỉ còn50.000Đ/1 năm và 100.000đ/2 năm (giao tận nơi miễn phí)

Từ ngày 15/03/2011,công ty PJICO đã bắt đầu bán BH cháy xe cho các xe máy trên toàn quốc,theo như nhu cầu của số đông khách hàng hiện nay. Chỉ bán cho xe có giá trị trên 10 triệu,mức phí từ 200.000đ-300.000đ (tùy xe) . Khi xảy ra sự cố xe tự bốc cháy sẽ được đền lại xe mới cùng loại 100% (giống như bảo hiểm vật chất 2 chiều của xe ôtô). Bạn nào có nhu cầu alo cho mình 0903365357 để mình tư vấn cho nhé!

Giao hàng miễn phí từ 10 xe trở lên


Lưu ý:Khi sự cố xảy ra alo trực tiếp cho mình(0903365357) để mình hướng dẫn giải quyết bồi thường cho cac bạn...

Loaïi 3: BAÛO HIEÅMdaønh cho xe oâ toâ caùc loaïi goàm coù baûo hieäm baét buoäc vaø baûo hieäm töï nguyeän( baûo hieåm thaân xe) anhem nao mua hai loaïi baûo hieåm treân mình ñeàu giaûm 15% cho taát caû caùc xe.

Giao hàng miễn phí :43_002: