Đợt này lên 3 em gà tiền đá ok cho ae chơi .
Chuối vàng 9lang .
Thành tích win 1 thử cựa . win trong dàn nạp
nết đá buông đuôi nạp lùa từ đầu đến cuối .lông suốt miệng
nuôi khoảng vài ngày nữa sút vô tư
Giá 1tr200k .fix nhẹ xíu xăng cho ae nào nhiệt tình
HÌnh em nó


chuối vàng 9lang .
Gà mới cắt lông chưa đá . chân vàng 8 móng đen .
Nết đá canh nạp lúc đầu vô sâu em nó nạp lùa đá lông tốt
Giá 700k fix nhẹ xăng . nuôi khoảng vài ngày nữa sút vô tư
HÌnh em nó


Que chân điểm . 1kg2
Thành tích win 1 thử cựa .
nết đá canh nạp đá chân sâu . đá có cựa lắm nhé
Giá 1tr500k fix nhẹ xăng cho ae
HÌnh em nó


call 0907784788 Long
Đc C4 phạm hùng q.8
Gà mới bao xổ tẹt ga ưng thì bắt . gà có thành tích thì bao ae tới đá nhé . nên chuyển xổ xẹt thì ae cứ yên tâm .