www.sim.com.vn bán 0968249999 giá 50 triệu. liên hệ 0944988888