Cần 1 em mobi 09x55888
giá tốt chốt ngay ANH/chị em nào có SMS 0986.789.789
thanks!!!!