*********

0988886941===650k
0988886971===750k
0988886972===750k
0988886317===850k" đại phát lộc tài Thái Bình"
0988883532===950k
0988883550===950k
0988883507===850k
0988883516===850k
0988883529===850k
0988883563===950k
0988883531===850k
0988883534===850k
0988883523===850k
0988885814===850k
0988885824===850k
0988885976===950k
0988885937===850k
0988885864===950k
0988885650===950k
0988885843===850k
0988885842===850k
0988885872===850k
0988886081===1150k
0988885782===1150k
0988886584===1150k
0988886560===1350k
0988886260===1350k
0988886976===1350k
0988886674===1550k " đại phát lộc, bất tử "
0988886643===1550k" đại phát lộc Đà Nẵng"
0988886984===1550k
0988885853===1550k

0963.199.234===550k"tk 100k"
0973.908.234===550k
0974.689.234===550k
0968.724.345===550k"tk 100k"
0963.180.345===550k
0962.256.345===650k
0962.283.345===550k
0969.297.456===550k"tk 100k"
0962.026.456===750k
0969.143.567===650k
0968.027.567===650k
0963.723.567===650k

0969.126.567===650k
0969.502.678===800k
0969484139===280k
09.689.789.39===850k

096374.9889 ====900k
0966689379====850k
0987.15.4.168===750k" một năm , bốn mùa, nhất lộc phát"
09.6238.0444===550k"lộc mãi tài phát, không tử, tk 100k gói tomato"
0968.925.444===500k"tk 100k gói tomato"
09779.43.000===650k"tk gần 100k gói tomato"
0978237000===750k"tk gần 100k gói tomato"
09888.53.444===1200k"tk gần 100k gói tomato"
0977.820.444===650k


0972.976.444===650k
097.4242.444===999k
09848.11.444===790k
09889.57.111===850k
09.789.81.000===850k
09839.54.000===750k
0967.306.000===650k
0967.438.000 ===550k
097.881.3000===750k
0973.297.000===750k
098.63.04000===850k
0967.966.000===850k
0966657000===1450k
09666.46.222===1750k
09666.73.222===1550k
09.34.35.8777===1350k
09.343.71777===1550k


0987.34 56.65===650k
0967.94.9889===950k
096784.8998===850k
0965478998===850k

0969.31.9889====999k
0982.71.9119===650k
0988.65.5335===850k
0985.000.110===750k
097521.6006===420k
096.479.1881===420k
0978.34.9119===480k
0.9669.1.6006===380k
096487.7007====380k
096420.5665===380k
0963724442 ===350k
lô abba giá call

*********0944.70.1102===850k


*********
0967.63.36.63===1950k
0964.56.65.56====1750k
0973.19.91.19===2650k
0965.38.83.38====2650k
0976.04.40.04===1750k" không tử, tử không, không tử"
0973.04.40.04===1750k" không tử, tử không, không tử"
0977.06.60.06===1850k tròn số
0984.49.49.94===1100k " bạn nào sinh năm 94 cực hay"
0982.45.45.54===950k
cả lô call
*********
097.3967.012===320k
0973.378.012===320k
0973.287.012===320k
0972.476.012===280k
0972.298.012===320k
0972.296.012===320k
0972.430.012===280k
0963.966.012===320k
0963.648.012===280k
0963.629.012===280k


0962.047.123===350k
0969.327.123===420k
0965.127.123===420k
0965.217.123===420k
0965.067.123===420k
0985.219.123===520k
0967.408.123===420k
0985.207.123===470k
0968.608.234===420k
0962.443.234===450k
0965.058.234===420k
0962.180.234===420k
0962.026.234===420k
0962.068.234===420k
0984.376.234===420k

0964.375.345===450k
0969.217.345 ===450k
0962.056.345===450k
0962.075.345===450k
09.6363.1345===750k

0967.191.456===550k
0.967676.456====950k

0967.928.567===600k

0969.064.678===750k
0964336678===950k
0969387789====1450k
cả lô sảnh giá call

*********
096513.9876===450k
097294.8765===350k
096516.7654===320k
097406.7654===320k
097216.7654===320k
097259.7654===320k
098224.7654===350k
097403.6543===320k
098829.5432===350k
097539.5432===350k
096509.5432===320k
097278.5432===320k
097569.5432===320k
096517.5432===320k
096515.5432===320k
097408.5432===320k
097220.5432===320k
097407.4321===320k
096510.3210===270k
cả lô số lùi giá call

*********
0964801986====850k
0967.7.1.1995===1300k
0969.2.4.1995===1300k
0967.5.7.1992===1550k
0967.8.1.1990===1650k

*********

0964.239.268===1250k" bon mua mai than tai, mai loc phat"
0964.603.688===550k
0963.191.168===450k
0969.464.866===550k
09.8387.1686===950k
0965.779.686===1250k
0965.94.1686===650k
0964.110.686===600k
0965.389.368===750k
0966689379====750k
0964.575.368===390k
096.4243.868===650k
0986.425.468===450k
0.989.373.368===750k
0975.302.568===450k
0985.190.879===450k
0962.707.386===450k" không thất, tài phát lộc"
09.68.04.07.88===850k" lộc phát, không tử, không thất, mà còn phát phát , sim năm sinh 88 cực đẹp"
0964215866===450k
0964413886===550k
0964.139.886===750k
0964.1.3.4.6.8.9===750k
0964237779===750k
0964.39.49.39===550k
09643.12688===650k
0964015668===650k
096423.9779===950k
0982.256.479===370k
0964711639===170k
0962.01.8679 ====550k" phát lộc thần tài"
0962.115.879 ====350k

0977.81.7939 === 850k"thần tài lớn , thần tài nhỏ"
0975.21.7939 === 850k"thần tài lớn, thần tài nhỏ"


096.2013.486==== 450k"Vĩnh cửu lộc 2013 bốn mùa phát lộc"
0962.495.866===450k
0975.486.986===1200k"bốn mùa phát lộc, vĩnh cửu phát lộc"


*********

0966.486.684==== 970k"bốn mùa lộc phát,lộc phát bốn mùa"
0966796697===1100k
0978.146.641===650k "nhất bốn mùa lôc,lộc bốn mùa nhất"
0966.516.615 ===950k
0978.165.561 ===750k
0963.912.219 ===650k
09.6213.3126 ===550k
09.6283.3826===550k
09.6285.5826===550k
0964.35.00.35===550k*********

0988438887===850k
0964.939.959====1250k đgd
0965.33.13.23====450k
0966.0000.29===750k
0966.29.25.29===750k
0967.31.30.38===299k
0967888698===750k"toàn 6789"
0964.809.859====299k
0969.20.24.99===199k
0962.296.298===650k
0962.296.299===750k
0978218838===750k
0986608007===380k
09.833338.60===1250k" soi gương quá chuẩn"
09.68.38.58.98===950k" lộc phát, tài phát, sinh phát, vĩnh cửu phát" dgd
0985.183.193=== 950k
09.6751.6751===1350k
0964.589.989===1150k
0963.498.898===950k
096920.4078====650k
097.466.4078====1150k" bốn mùa lộc lộc, bốn mùa không thất bát"

0965.17.0612 "17-ae thái bình không sợ 1 ai"===520k
0982.024.135=== 1150k" tiến chẵn 024, tiến lẻ 135 , tiến từ 0-5"
09.73.75.79.78===1200k" thần tài - ông địa"
0967.15.13.18====370k
0983.06.60.50===350k
09.63.69.68.60 ===350k
01254.33.44.55 ===1200k
09.15.15.18.17 ===750k
09.15.15.13.10 ===750k


lh: 0989.910.910 or 0966.479.479

*********