.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nét Quá SONY Ơi
Chuẩn ... K0 Cần Chỉnh

0966.100.100 = Xong
0918.100.100 = Xong

0966.800.800 = 18Tr
0905.266.266 = 22Tr

Ace Quan Tâm liên hệ để có Giá Tốt Nhất & Chuẩn Nhất nhé
Tks all