em 1: 9,5lang, mi lai rung
clip so: http://www.youtube.com/watch?v=u7BB4lDs8UU
gia 650k
em 2: 1,2kg, noi den, cua nin
clip so:http://www.youtube.com/watch?v=u7BB4lDs8UU
gia 650k
em 3: 1kg, asil lai mi
clip so: http://www.youtube.com/watch?v=cEIzncCgPsM
http://www.youtube.com/watch?v=jnodIbB9vBs
gia 1,5trieu
HINH GA NOC: K BAN


GÀ ZIN 100%, BAO AE SỔ VÔ GAY
SDT 01656 207 609
YAHOO: anhtai1790
ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH 1D6-3 PHÚ MỸ HƯNG- Q7-TP HCM