Cần mua 1 e tứ 6666 giá tầm 16-18tr mạng vina càng tốt chỉ mua 3 mạng chính VT,MB,VN ai có liên hệ : 0965266886