Bộ tứ hạt dẻ :

0948.96.3636 = 1tr

0948.96.3838 = 1tr

0948.96.3883 = 750k

0948.96.3993 = 750k

Tình trạng : nguyên kít, tk có 50k.

Lấy nhiều ae Call : 09.2626.1991 lấy giá chuẩn !

Call or Sms : 09.2626.1991

Chúc ace mua may bán đắt !