Không nói năng lằng nhằng,
AE xem số thì đánh giá.

show:

0926.123333

Giá mong muốn 7 triệu.

Sẽ fix mạnh nếu thấy ACE nhiệt tình!

ACE kết pm chữ ký nhé!

thanks tất cả rất nhiều.