như tít cần mua 1 cái main ASUS 775 chạy dc quad core , cấu trúc đẹp , tại làm bench trưng bày cho khách và còn fe . giá