Cấm sạc hiện lên táo rồi tắt: 150k
Mất sóng 2G/3G: 250k
Mất đèn: 150k
Mất wifi: 200k
Mất cảm ứng: 200k
Mất mic: 100k
Mất chuông: 100k
Mất rung: 100k
Nhận sim lâu hay rút sim ra vẫn còn sóng: 200k
Nút home bấm không ăn: 150k
Trắng màn hình: 250k
Camera nhòe, không chụp hình được: 150k
No wifi, No bluetooth ( còn Imei ): 250k
Restore báo lỗi 28: 250k
Restore báo lỗi 21,16xx: 250k
Sạc không vào, không kết nối máy tính: 200k
Sạc không đầy pin: 150kBảng giá sữa chữa phần cứng iPhone3GS : (lỗi main)
Mất sóng 2G/3G: 250k
Mất wifi: 250k
Mất đèn màn hình: 250k
Mất la bàn, mất toạ độ: 150k
Trắng màn hình: 250k
Mất chuông: 150k
Mất cảm ứng: 200k
Mất cảm ứng xoay: 150k
Nút home bấm không ăn: 150k
Camera nhòe, không chụp hình được: 150k
No Imei, No wifi, No bluetooth: 300k
Restore báo lỗi 28: 300k
Restore báo lỗi 6, 9, 14,21,29,16xx: 400k
Sạc không vào, không kết nối máy tính: 250k
Sạc không đầy pin: 250k
máy đang xài tự động reset: 400k
Bảng giá sữa chữa phần cứng iPhone4 : (lỗi main)
Mất sóng: 400k
Mất sạc: 250k
Mất cảm ứng xoay: 200k
Mất cảm ứng: 250k
Mất chuông: 250k
Mất đèn: 250k
Mất wifi: 600k
Trắng màn hình: 250k
Không nhận sạc,usb: 250k
Mất micro: 250k
Mất nguồn ( chết IC nguồn ): 450k
Mất camera trước: 250k
Mất đèn Flash khi chụp hình: 250k
Máy đang xài tự reset:1000k
No Imei, No wifi, No bluetooth: 600k-800k
Lỗi 9, 28, 1600, 1601, 1611: 1000k
Bảng giá sữa chữa phần cứng iPhone4S : (lỗi main)
Mất sóng: 600k
Mất WiFi: 600k
Mất cảm ứng: 500k
Mất la bàn: 250k
Mất đèn flash: 250k
Mất nguồn ( IC nguồn ): 800k
Không nhận sim: 250k
Không nhận sạc: 400k
Mất chuông,loa,mic: 500k
Restore lỗi 21, 28, 1600: 2300k
Bảng giá sữa chữa phần cứng iPhone5 : (lỗi main)
Mất sóng: 700k
Mất WiFi: 800k
Mất âm thanh: 600k-900k
Mất cảm ứng: 900k
Mất nguồn ( IC nguồn ): 1000k
Mất sạc, USB: 600k
Không nhận sim: 400k
Camera: 400k
Bảng giá sữa chữa Ipad các loại
Thay cảm ứng ipad 2: 700k
Thay cảm ứng ipad 3 & 4: 800k
Thay cảm ứng ipad mini : 1700k
Thay màn hinh ipad 2 : 1400k
Thay màn hình ipad 3 & 4: 1400k
Thay màn hình ipad mini : 1300k
Các bệnh vê phần cứng ipad xin vui lòng call trực tiếp


Những bệnh khác ae vui lòng call