097-797-2222 giá 13,9 triệu

Sim nguyên kit !

bán nhanh, a e call có giá tốt nhất nhé. Thank all !