nay mình mới lên được vài e. up lên cho ae vô xem và tham khảo và hợp nhãn e nào có gì alo mình sẽ cho ae biết thêm chi tiết nhiều về e no hơn nha(thankyou)
ĐC: cầu vượt tân thới hiệp, ngay metro (quận 12)...
CALL:0937092969 GẶP TÙNG...?
MS1: GÀ CHUỐI VÀNG BÔNG MỒNG DÂU ĐỨNG, CHÂN VÀNG NGHỆ 8 MÓNG ĐEN , MẮT TRẮNG 1KG2 LAI 35% E NÀY GÙ CỰA KHÔNG CÓ CỰA LUÔN NHA...


MS2: GÀ ĐỀU XANH MỒNG DÂU ĐỨNG, CHÂN XANH 920GAM LAI 35...


MS3: GÀ ĐỀU VÀNG MỒNG DÂU, CHÂN VÀNG NGHỆ 8 MÓNG ĐEN, MẮT TRẮNG 950GAM E NÀY LAI 25% ISIUL ĂN 1 WIN...


MS4: GÀ CHUỐI VÀNG MỒNG DÂU, CHÂN VÀNG THAO 970GAM LAI 50%...


MS5: GÀ VÀNG SOẮN DÂU CHẬP, CHÂN TRẮNG 8 MÓNG ĐEN, CỰA ĐEN, MẮT TRẮNG 1KG150GAM LAI 50%...


MS​6: GÀ CHUỐI KHÉT MỒNG LÁ, CHÂN XANH 900GAM LAI 25% E NÀY CỰA NÍN...


MS​7: GÀ ĐỀU ĐỎ MỒNG TRÍCH, CHÂN VÀNG THAO, MẮT TRẮNG ĐUÔI LAO 900GAM LAI 35%...


MS​8: GÀ CHUỐI VÀNG MỒNG LÁ, CHÂN VÀNG NGHỆ, ĐUÔI LAO 870GAM LAI 35%...