Vừa mới dọn dẹp nhà cửa và phát hiện 1 máy ảnh (tuổi e nó cũng khá lâu đấy)
Bán đc bao nhiêu trong thời điểm này các bác nhỉ ?
Hay là tháo linh kiện ra bán, ngon hơn ?