Khác cần tìm sim dạng như title 3 mạng chính
Bác nào có show và cho e luôn giá tốt báo khách
Thanks anh e đã quan tâm !