MINH VE 2 EM ĐẸP CHO AE LUA NÈ MS1 GÀ LAI 820G GÀ ZIN XỔ ĐÁ CỰC NHANH ĐÁ LÔNG KO BUÔN TOI ĐÁ 850G AE VỀ NUÔI KHOẢNG 1 TUẦN ĐÁ OK EM RẤT SUNG VÀ KO SỢ CON NÀO AE CÂM GÀ DỮ QUA XỔ THOẢI MÁI EM NÀY MÌNH ĐỂ AE 500K VÌ MUỐN LẤY MỐI AE THÔI
MS2 GÀ MEXICO LAI 50% NHA AE GÀ NÀY RA LÔNG CHUYỀN AE VỀ NUÔI KHOẢNG 1 THANG VỪA CẢN MÁI GÀ NHẢY Ổ NUÔI ĐÁ OK GÀ DIỀU XANH NHA AE XỔ THOẢI MÁI NHA ĐÁ CỰC TỐT EM NÀY MÌNH ĐỂ 500K LUÔN
UY TÍN LÀ QUAN TRỌNG NHẤT NHA AE MÌNH LÀ NGƯỜI MỚI NÊN MUỐN LẤY MỐI AE THÔI NHA MUỐN MUA LH
Đ/C 1107/32 PHẠM THẾ HIỂN Q8 NHA
CALL 01639073847 PHÚC
NO SMS NHA AE
THANKS CÁC BẠN