Như tiêu đề cần bán nhanh 2 sim trên


Ae nhanh tay vào chốt nhé!!!

09 4764 4764

0946 28 88 28
Đồng giá
500k/sim

Sim trả trước,nguyên kit.Hạn kit
1 tháng (29/07 - 29/08/2013)

Giá đã chuẩn chỉ nhận chốt.

Miễn mặc cả dưới bất cứ hình thức nàoNhận chốt,liên hệ chữ ký !