Cần 1 em 098....9999 tránh 4 và 7 . Yêu cầu số to 1 tý. Ae nào có cho em xin cái giá, đang cần gấp ạ. Anh chị di qua úp giùm em , thank nhiêt tình. Xin cảm ơn. Sms cho em vào số 0973666669