Cần bán nhanh: 0965 668 688 giá 9t5 ai kết alo mình,nếu gọi điện fix thì xin đừng liên hệLiên he 01633211111