vài em taxi chính chủ:

0963.31.38.36……….….....750k(tài lộc tài phát)
0963.31.37.31…….....….…850k
0963.31.38.31………......…850k
0963.31.39.31…….….....…850k
0963.31.34.31…….….....…850k
0963.31.35.37…….…….....850k