Cần mua khoảng 300sim Nguyên kip liên seri giá rẻ.
Ae có sms
09.1858.1102 hoặc 09.68.68.68.82